Select Page

Maand: maart 2011

Aankondiging Open Nederlandse Master Kampioenschappen

Twee keer per jaar wordt in Nederland een Open Nederlands Kampioenschap voor Masterzwemmers (ONMK) georganiseerd. Je bent Masterzwemmer als je 20 jaar (geboortejaar 1991) of ouder bent. Van 6 tot en met 8 mei 2011 staat de ONMK lange baan in Eindhoven gepland. De wedstrijd is verdeeld in zes sessies. Je bent vrij in de keuze voor de soort afstanden die je wilt zwemmen en het aantal afstanden dat je wilt zwemmen. Echter zijn er wegens grote landelijke belangstelling twee limiteringen aangebracht. Je mag maar twee afstanden per sessie zwemmen en van de afstanden die je wilt zwemmen moet...

Read More

Examen Zwem ABC maart 2011

Zaterdag 26 maart 2011 werd er bij WVZ te Zoetermeer weer afgezwommen voor het zwem-ABC. De opkomst was massaal en er zijn weer heel veel diploma’s uitgereikt. Alle kinderen van harte gefeliciteerd! Zoals gewoonlijk werden de kinderen op hun gemak gesteld en begeleid door de vrijwilligers van WVZ die er weer een waar zwemfeest van hebben gemaakt. René Wink, de hoffotograaf van WVZ heeft weer een fraaie collectie foto’s gemaakt!·Foto’s van het A-diploma, het B-diploma en het C-diploma vind je in de foto sectie.   Geslaagden voor het A-diploma: Amber Bastiaan, Anne – Lotte Vrolijk, Anouk van der Linden,...

Read More

Kleedruimtes in de Veur gewijzigd

Met ingang van maandag 28 maart 2011 is de indeling van de grote kleedruimtes gewijzigd. Dit is door de gemeente gedaan omdat zij de laatste tijd meer geconfronteerd worden met seksuele intimidatie. Ook bij WVZ heeft het kleedkamergebruik geleid tot vragen en klachten, al eerder is hierover een bericht geplaatst. De Veur wordt door veel verschillende partijen gebruikt om er te zwemmen. Omdat de programmering naadloos op elkaar aansluit worden deze groepen met elkaar geconfronteerd wat tot vervelende situaties kan leiden. De gemeente geeft de volgende instructie. Moeders met kinderen moeten omkleden in de dameskleedkamers, vaders met hun kinderen...

Read More

Contributieverhoging per 1 april

Geacht WVZ-lid, Als zwemvereniging proberen wij het zwemmen zo aantrekkelijk mogelijk te maken en vooral ook te houden voor onze leden. Hiertoe zijn wij altijd zeer kritisch in de te maken kosten en de te heffen contributie. Door een dalend ledenaantal zijn de inkomsten van WVZ gedaald, terwijl een aantal vaste kosten gelijk bleef of licht gestegen zijn. Om de begroting in balans te houden heeft het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen 22 maart 2011 een contributieverhoging voorgelegd. Deze is met algemene stemmen goedgekeurd. In totaal bedraagt de contributieverhoging 2 Euro per maand voor Schoonspringen, 3 Euro...

Read More

Schoonspringsters Kringkampioenen “Haaglanden” KNZB

Twee schoonspringsters van WVZ zijn dit weekend Kringkampioenen “Haaglanden” geworden tijdens de Kring- en open Kringkampioenschappen 1- en 3 meter in zwembad De Waterthor in Den-Haag.  Maaike Kemps werd Kringkampioen Haaglanden op de 1 meter plank in de groep meisjes “D”, in het open klassement behaalde zij een 2de plaats.  Annemarijn Bal werd in de groep meisjes “C” op de 1 – en de 3 meter Kringkampioen Haaglanden, in het open klassement behaalde zijn ook een tweede plaats op de 1 meter plank. Trots gingen de twee springsters met de prijzen en een jaar lang met de titel Kringkampioen...

Read More

Astrid van Beek: WVZ wisselbeker winnaar 2011

De wisselbeker wordt jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering toegekend aan een lid of groep van leden wegens bijzondere verdiensten op organisatorisch, instructief, leidinggevend en/of sportief gebied. Dit jaar is de WVZ wisselbeker uitgereikt aan Astrid van Beek. Astrid is al 14 jaar lid van WVZ. Ze heeft eigenlijk altijd wel wat voor de vereniging gedaan, maar de laatste vijf jaar heel erg veel. Ze is een aantal jaar secretaris van de WPC geweest, waarvan 1 jaar ook nog de secretaris van de TC. Op dit moment is ze nog steeds secretaris van de TC. Bijna alle mail komt bij haar...

Read More

Voorstel voor statutenwijziging

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 maart j.l. is door het bestuur een aantal wijzigingen in de statuten voorgesteld. Volgens de huidige statuten kunnen deze wijzigingen tijdens de ALV goedgekeurd worden door de leden, mits minimaal de helft van de leden aanwezig is en dan met tweederde van de stemmen. Zoveel leden waren niet aanwezig tijdens de afgelopen ALV, daarom voorzien de huidige statuten erin dat indien deze situatie zich voordoet, er een nieuwe ALV kan worden uitgeschreven waarin de daar aanwezige leden zullen beslissen over de wijzigingen. Dit is tijdens de afgelopen ALV besloten en deze nieuwe ALV zal plaats vinden op donderdag 14 april.

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de wijzigingen, dan wordt u verzocht deze uiterlijk 10 april te melden bij de secretaris. Uw vragen of opmerkingen zullen tijdig worden beantwoord door het bestuur. Mocht u niet tevreden of oneens zijn met het antwoord, dan wordt u verzocht dit uiterlijk 12 april kenbaar via mail bij de secretaris, of hiervan melding te maken tijdens de ALV op 14 april.

Read More

Bericht van het bestuur, verslag ALV 2011

Op dinsdag 22 maart 2011 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Het was gezellig druk tijdens de vergadering want veel leden hadden de tijd en moeite genomen om kennis te nemen van het WVZ jaarverslag over het jaar 2010, om te praten over de financiën van de vereniging en om mee te discussiëren over het te voeren beleid in de komende jaren. Na een kopje koffie of thee die bij de inloop geschonken werd opende Frank Vieveen, voorzitter, de vergadering. Namens het bestuur werden de leden bedankt voor hun aanwezigheid. In de openingsspeech van de voorzitter werd vooral...

Read More

Bericht van het bestuur: ALV 22 maart

Geachte leden, Graag maak ik u erop attent dat komende dinsdag 22 maart de Algemene Ledenvergadering van WVZ plaats zal vinden. Alle leden van WVZ zijn van harte welkom om samen met het bestuur het gevoerde beleid van 2010 te bespreken en om mee te denken over het toekomstige beleid. De agenda van deze vergadering kunt u hier vinden. De vergadering start om 20.15 uur in ons clubhuis, maar natuurlijk bent u eerder welkom voor een kopje koffie of thee. Zoals elk jaar is er een jaarverslag gemaakt waarin u meer informatie kunt vinden over hoe WVZ het als...

Read More

Nieuws archief