Omgangsvormen

Bij WVZ willen we op een leuke en prettige manier de beoefening van de zwemsport in de breedste zin van het woord beleven. Daarbij willen op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Dit geldt voor zwemmers, trainers, zweminstructeurs, vrijwilligers, ouders , enz. Daarom vragen wij aan iedereen die bij WVZ betrokken is in welke vorm dan ook om dit na te leven. Om dit vorm te geven is er een aantal middelen die wij inzetten:

Huishoudelijk reglement
Een huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Het huishoudelijk reglement van WVZ vindt u hier.

KNZB Beroepscode
Met name aan de trainers, zweminstructeurs en kaderleden die op enige wijze betrokken zijn bij de zwemmers vragen wij in dit kader het zogenaamde KNZB beroepscode te lezen en hierover te verklaren dat bij het uitoefenen van zijn of haar functie in het zwembad naar deze richtlijnen te handelen. Dit reglement heeft geen juridische status, maar geeft wel duidelijke richtlijnen hoe wij met elkaar willen functioneren binnen WVZ.
De beroepscode (reglement Q) kunt u vinden op de website van KNZB via deze link.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. WVZ vraagt van alle kaderleden die instructie geven een VOG.

Foto en film beleid
Zwemmen is mooie sport om gefotografeerd of gefilmd te worden, en wij gebruiken dit soms op onze site of plaatsen dit op onze Flickr verenigingspagina. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat hier aangeven. Indien u niets aangeeft gaat WVZ er van uit dat u toestemming geeft voor het plaatsen van de foto’s. Indien u zelf foto’s maakt mag dat alleen van uw eigen kind zijn.
Foto’s waar kaderleden op staan (herkenbaar of niet herkenbaar) mogen niet worden gepubliceerd op wat voor een media dan ook. Fotograferen of filmen in de kleedkamers is uiteraard verboden!

Als u nog vragen heeft over de omgangsvormen, dan kunt u hiervoor terecht bij de voorzitters van de commissies of bij het algemeen bestuur, zie voor de namen deze pagina.