Lidmaatschap

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van WVZ zult u in de meeste gevallen lid moeten zijn van de vereniging. Dit geldt zowel voor de zwemmers als voor de vele vrijwilligers.

Zwemmers betalen contributie, vrijwilligers niet. Meer informatie hierover vindt u in het contributieoverzicht.

Meer informatie over het lidmaatschap en contributie kunt u verkrijgen via de ledenadministratie.