Ereleden en Leden van Verdienste

Op deze pagina vermelden wij graag alle namen van leden die voor onze vereniging veel hebben betekend en soms nog veel betekenen. Deze mannen en vrouwen willen we heel graag in ere houden.

Ereleden
de heer Henk Franken
de heer Jan H.T. Jansen +
de heer Wim T.D. Mali
de heer Honk S. Veldman +
de heer Albert Voskes
mevrouw Karin van Straaten
de heer Eric van Straaten

De winnaars van de WVZ-wisselbeker
1979 de heer W. van Aalst en mevr. G. van Aalst
1980 de heer Ron v.d. Harst
1981 de heer Piet Willems
1982 de heer en mevrouw G. en W. Kruk
1983 mevrouw A. Ratelband-Duran
1984 mevrouw Toos Mali-Zandbergen
1985 de heer J.W.v.d. Meer
1986 de heer Aren en mevrouw Esther Verolme
1987 de heer Gerard Wennen
1988 mevrouw Wil C.Wessels-Toorenburg
1989 de heer Henk Roelofswaard
1990 mevrouw Paula Morawek
1991 de heer H. v.d. Wolk
1992 de heer W.P. Arentsen
1993 de bouwcommissie “Duik Inn”
1994 mevrouw J.C. van der Burgt-Kievit
1995 de heer Bert Goudena
1996 mevrouw Shirley Laurens-Ferwerda
1997 de heer Roel Duran
1998 mevrouw Martha van Bruggen
1999 de dames Doortje en Tonneke van Rooijen
2000 mevrouw Karin van Straaten-Verolme
2001 mevrouw Riet Jansen-Groen
2002 de heer Rene Loos en mevrouw Simone van Rijn
2003 damesploeg Synchroonzwemmen
2004 de heer Hugo Bregman
2005 mevrouw Marina Peeters
2006 mevrouw Thea IJzendoorn
2007 mevrouw Lianne van Schelven
2008 Familie van der Boom
2009 de heer Erwin Loos
2010 mevrouw Susan Breugem
2011 mevrouw Astrid van Beek
2012 mevrouw Marian Immerzeel-Glasbergen
2013 mevrouw Yvonne Vaneman
2014 mevrouw Francien Arnoldus
2015 mevrouw Yvonne van Leeuwen
2016 Trainersteam Synchroonzwemmen
2017 Richard Koudijs
2018 Dagleiders E&R

Leden van verdienste
mevrouw Trees van Blijswijk
mevrouw Ria Rutgrink
mevrouw Elles v.d.Werf-Voskes
mevrouw Wil C.Wessels-Toorenburg
mevrouw Martha van Bruggen
de heer Roel Barelds
de heer Leen Broer
de heer Henk v.d.Knaap
de heer Gerard van der Kooij
de heer J.W.v.d.Meer
de heer Gert P. Roos
de heer Henk Roelofswaard
de heer Nico P.J.Velthuys
de heer Piet Willems
de heer Chris Wijtsma
de heer Willem Visser
de heer Roel Duran
de heer Sipke de Jong +
mevrouw Doortje van Rooijen
de heer Eric van Dijk
mevrouw Coby van de Burgt
de heer Aad Noordermeer
de heer Piet Vaneman
de heer Ric L’Herminez
de heer René Lipman
mevrouw Thea IJzendoorn
mevrouw Lydia Gillisse
de heer Marcel Rijsdijk
mevrouw Els Ruijzenaar
de heer Jan Vaneman
de heer Ton Witkamp
mevrouw Marijke Bos
mevrouw Miep Griffioen
mevrouw Marian Immerzeel-Glasbergen
mevrouw Tonneke van Rooijen
de heer Frank Vieveen
mevrouw Susan Breugem
de heer René Beltman
mevrouw Maryse Chappin

 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 20 maart 2018 is de WVZ Wisselbokaal uitgereikt aan de dagleiders van Elementair & Recreatief.

De wisselbeker is een blijk van waardering van het bestuur van WVZ voor het vele werk wat in 2017 is verricht voor het behalen van de licentie voor het Nationale zwemdiploma ABC. Niet alleen voor de dagleiders, maar uiteraard ook voor alle andere kaderleden van E&R. Tevens is de wisselbeker ook een steuntje in de rug voor het werk dat ook in 2018 nog verzet moet worden.

Bedankt E&R!

De dagleiders van E&R zijn:

  • Arnold Maring (op de foto)
  • Marcel Rijsdijk
  • Mariëlla van Eijk en Marina Peeters (op de foto)
  • René Groen
  • Rob van Renssen en Monique ter Braake