Geschiedenis

In de zestiger jaren kreeg Zoetermeer een overdekt zwembad, de Driesprong. Hierdoor ontstond ook de wens om ook een zwemvereniging op te richten. Ruim 40 jaar geleden hebben een paar Zoetermeerders contact gezocht met de Watervrienden in Delft. Het bestuur van deze vereniging heeft toen geholpen de zwemvereniging op te richten. De oprichtingsdatum is statutair vastgelegd op 15 september 1967. De naam werd “Watervrienden Zoetermeer” en we sloten ons aan bij de NCS, de Nederlandse Culturele Sportbond. Deze sportbond was anders dan de andere sportbonden gericht op de recreatiesport en veel minder op de prestatiesport. Het was bovendien het een bond die de minder draagkrachtigen de mogelijk bood om te sporten, wat bij de andere bonden veel duurder was. Diverse sporten waren bij deze bond aangesloten maar het waren voornamelijk zwemverenigingen en in alle plaatsen heetten ze “Watervrienden”.

Uiteraard werd begonnen met het geven van zwemlessen, maar al spoedig kwam de wens om ook wedstrijdzwemmen op te richten. De heer Veldman was daar de gangmaker van en de trainer die was aangetrokken was Leen Broer (vader van Richard Broer, lange tijd Nederlands recordhouder op lange afstanden). Maar om bij de NCS wedstrijden te zwemmen was niet zo aantrekkelijk zodat WVZ ook werd aangesloten bij de KNZB. Weliswaar onder dispensatie want KNZB wedstrijdzwemmers mogen (mochten) niet deelnemen aan andere dan de door de KNZB georganiseerde wedstrijden.

Wel bleef WVZ ook lid van de NCS omdat men vond dat het leszwemmen daar beter werd georganiseerd en de opleiding van zwemleiding er voordeliger was. Inmiddels was er ook een Waterpolo afdeling opgestart die onder de KNZB speelde. We lieten de naam Watervrienden, die duidelijk een NCS naam was vallen en noemden ons altijd afgekort WVZ. Voor die twee sportbonden moest contributie betaald worden wat aardig in de papieren liep. Dat was de reden dat WVZ zo’n 30 jaar geleden uit de NCS is gegaan. Een aantal watervriendenleden was hier tegen met als gevolg dat zij uit traden en een nieuwe zwemclub oprichtten: “Zwemvereniging Zoetermeer“.

WVZ groeide uit tot één van de grootste zwemverenigingen in Nederland en heeft inmiddels vele zwemsporten onder haar hoede: Leszwemmen, Wedstrijdzwemmen, Waterpolo, Schoonspringen (wat vroeger plankspringen heette) en Synchroonzwemmen (wat vroeger kunst- of figuurzwemmen werd genoemd).