De zwemploeg

De afdeling WVZ Wedstrijdzwemmen bestaat uit ongeveer 170 zwemmers, in de leeftijd tussen 6 en 60 jaar. Een grote en gevarieerde groep dus! De zwemmers zijn verdeeld in verschillende categorieën:

 • Jeugd in Opleiding: beginnende zwemmers die nog niet voldaan hebben aan de 100m en 400m test.
 • Minioren: zwemmers t/m 12 jaar
 • Junioren en jeugd: zwemmers van 12 tot 16 jaar (meisjes), van 13 tot 18 jaar (jongens)
 • Senioren, zwemmers vanaf 16 jaar (meisjes) en 18 jaar (jongens)
 • Masters, leeftijd vanaf 20 jaar,

Deze indeling loopt synchroon aan de indeling die de KNZB hanteert voor zwemwedstrijden. De zwemmers trainen in hun eigen groep met zwemmers van gelijk niveau.

Als je begint met wedstrijdzwemmen behoor je eerst tot de groep ‘Jeugd in Opleiding’, ongeacht je leeftijd. ‘Jeugd in Opleiding’- zwemmers stromen door naar de wedstrijdploeg wanneer de techniek en de snelheid goed genoeg is. Dit laatste wordt getest in de zogenaamde 100 en 400 meter test. De zwemmers moeten eerst de 100 meter binnen 2 minuten afleggen. De volgende test is 400 meter, deze moet binnen 10 minuten worden gezwommen. Als je slaagt voor beide testen kom je in de wedstrijdploeg en ga je andere wedstrijden zwemmen.

Jeugd In Opleiding (JIO)
In deze groep wordt de basis gelegd voor het wedstrijdzwemmen. Dat betekent dat de kinderen de basistechniek van de vier zwemslagen, de starts en de keerpunten leren. Snelheid is nadrukkelijk niet de belangrijkste doelstelling.

Tijdens de jeugd in opleidingsjaren doen de kinderen ervaring op met alle trainingsvormen. Ze zwemmen wedstrijden over korte afstanden, waaraan over het algemeen alleen jonge kinderen meedoen. Ook tijdens deze wedstrijden staat het leren centraal.

De 100 meter test wordt elke 4 tot 6 weken op zondagochtend afgenomen bij de meest gevorderde zwemmers uit de JIO groep. De 400 meter test vindt plaats in december en in juni; hier nemen de zwemmers aan deel die de 100 meter test hebben gehaald.

Leerdoelstellingen:

 • Aanleren/verbeteren techniek zwemslagen
 • Keerpunten, start en finish
 • Basis leggen voor het trainen van uithoudingsvermogen
 • Verbeteren zwemsnelheid
 • Aanleren wedstrijdvaardigheden
 • Aanleren teamvaardigheden
 • Aanleren verschillende zwemvaardigheden
 • Plezier hebben en houden in het zwemmen
Minioren
Ook bij de minioren is leren belangrijker dan presteren. De techniek wordt verder ontwikkeld en de wedstrijdvaardigheden worden uitgebreid met bijvoorbeeld een goede race-indeling. De kinderen leren ook hoe ze moeten trainen. De minioren zwemmen met hun leeftijdsgenoten van andere verenigingen Speedo wedstrijden en nemen deel aan wedstrijden voor de gehele wedstrijdploeg. Zij doen ervaring op in zwemmen in teamverband in de competitie en in de Speedo Club Meet. Plaatsing voor de landelijke finale van de Speedo Club Meet is één van de sportieve doelstellingen voor de miniorenploeg.

Leerdoelstellingen:

 • Verbeteren/perfectioneren zwemslagen, keerpunten, start en finish
 • Verbeteren uithoudingsvermogen
 • Verbeteren lenigheid en rompstabiliteit
 • Verbeteren zwemsnelheid
 • Verbeteren wedstrijdenvaardigheden
 • Verbeteren teamvaardigheden
 • Aanleren verschillende zwemvaardigheden
 • Plezier hebben en houden in het zwemmen

Junioren
In de juniorenploeg wordt voortgeborduurd op de vaardigheden die tijdens de minioren periode zijn opgedaan: de techniek wordt  aangescherpt, en het uithoudingsvermogen en snelheid worden uitgebouwd. Bij deze groep gebeurt er veel qua biologische ontwikkeling. Groei speelt een belangrijke rol en ook worden er in deze fase nieuwe energiesystemen ontwikkeld. Junioren krijgen in de beginperiode te maken met de ervaring van de middelbare school, waarmee de combinatie van school en sport een belangrijk issue wordt. De trainers besteden hier in hun begeleiding aandacht aan.

Senioren
De seniorenploeg is erg divers. Een aantal zwemmers is op topsportniveau met zwemmen bezig, wat betekent dat zij veel en intensief trainen en hun leven voor een groot deel in het teken staat van zwemmen. De grote toernooien als Nederlandse Kampioenschappen en in een enkel geval een internationale wedstrijd zijn hun belangrijkste doelstellingen. Anderen zwemmen een aantal keren in de week om lekker te sporten en voor de gezelligheid.

Masters
Vanaf 20 jaar kan worden deelgenomen aan zogenaamde Masterwedstrijden. Binnen WVZ Wedstrijdzwemmen hebben we een groeiend aantal enthousiaste en succesvolle masterzwemmers die regelmatig medailles behalen bij de NK’s. Masters trainen samen met de senioren en vormen daardoor geen aparte leeftijdsgroep in de organisatie. Naast de specifieke Masterwedstrijden doen veel masters ook regelmatig mee aan de reguliere wedstrijden.

Meer informatie over Masterzwemmen is hier te vinden.