Ranking

Onder Rankings vind je alle informatie over de gezwommen tijden, persoonlijke records, clubrecords en nog veel meer. De gegevens worden na elke wedstrijd automatisch in de diverse systemen ingelezen, soms kan dat een dag duren.

We maken gebruik van drie systemen:

  • Rankings KNZB, de officiele ranglijsten van de KNZB
  • Zwemrank, een site waarop je erg makkelijk kunt zoeken
  • Swimtrack, de site waarin naast je persoonlijke tijden ook diverse clubranglijsten en clubrecords worden bijgehouden.