Kwaliteit en veiligheid

Licentie Zwem-ABC

Wist u dat in Nederland zomaar iedereen zwemlessen kan aanbieden? Er is geen wet die dit reguleert. Elke zwemlesaanbieder kan naar eigen inzicht les geven en daarbij een eigen zwemdiploma uitgeven.

WVZ heeft gekozen voor kwaliteit en wil deze kwaliteit ook borgen. Daarom zijn wij al vele jaren aangesloten bij de Nationale Raad Zwemveiligheid. Deze organisatie streeft naar een continu kwaliteitsverbetering van het leszwemmen en geeft de officiële Nationale Zwemdiploma’s van het Zwem-ABC uit.

Met ingang van 2018 zijn de kwaliteitseisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid nog verder aangescherpt en is een licentiemodel geïntroduceerd. Alleen zwemlesaanbieders die de Licentie Zwem-ABC behalen mogen het officiële Nationale Zwemdiploma uitreiken.

WVZ heeft met ingang van 1 januari 2018 de licentie voor het Nationale Zwem-ABC.

Hiermee bieden wij u de volgende vier zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat uw kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Uw kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s van het Zwem-ABC. Deze diploma’s voldoen aan de Nationale Zwemveiligheidsnormen. Dit officiële diploma wordt bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitvoering van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat u kunt bepalen welke aanbieder het beste bij uw kind past. Tijdens de zwemles wordt u als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Keurmerk Veilig & Schoon

Stichting Swim & Smile heeft als beheerder van de Veur en de Driesprong en in samenwerking met WVZ ook het keurmerk Veilig & Schoon behaald.

Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving.

Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die allereerst klanten, maar ook eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het Keurmerk is een door de zwembadbranche ingestelde regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen. Naast de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) zijn dit bijvoorbeeld:
  • Waterleidingwetgeving en Legionella preventie;
  • ARBO;
  • Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP);
  • Wet Milieubeheer;
  • Gebruiksvergunning;
  • Besluit Attractie- en Speeltoestellen.

Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling van wetgeving en branchevereisten. Met het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon toont het management van het zwembad aan dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en uitgevoerd worden door de medewerkers.