Officials

Officials zijn essentieel voor het goede verloop van wedstrijden. Er zijn diverse soorten officials zoals tijdwaarnemers/keerpuntcommissarisen, kamprechters, juryleden, scheidsrechters en starters. Om als offical te kunnen fungeren, zoals dat zo mooi heet, is een korte opleiding en examen nodig. De regels zijn niet ingewikkeld en daarom kan vrijwel iedereen official worden.

Ook WVZ heeft een aantal vrijwilligers die elk minimaal 3 keer per jaar bij wedstrijden fungeren. De organisatie van de officials is in handen van Nienke Abels.

Elk jaar worden weer nieuwe officials opgeleid. Hoe meer officials WVZ heeft, des te makkelijker is het om de wedstrijden goed in te kunnen indelen. Dus als uw kind bij WVZ zwemt, meldt u zich dan aan voor de official cursus bij één van de bestuursleden van WVZ wedstrijdzwemmen of bij Nienke Abels.