Geacht WVZ-lid,

Als zwemvereniging proberen wij het zwemmen zo aantrekkelijk mogelijk te maken en vooral ook te houden voor onze leden. Hiertoe zijn wij altijd zeer kritisch in de te maken kosten en de te heffen contributie. Door een dalend ledenaantal zijn de inkomsten van WVZ gedaald, terwijl een aantal vaste kosten gelijk bleef of licht gestegen zijn. Om de begroting in balans te houden heeft het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen 22 maart 2011 een contributieverhoging voorgelegd. Deze is met algemene stemmen goedgekeurd.

In totaal bedraagt de contributieverhoging 2 Euro per maand voor Schoonspringen, 3 Euro per maand voor de overige wedstrijdsporten en 1 Euro voor elementair en recreatief zwemmen. We zullen deze contributieverhoging per 1 april doorvoeren. Het nieuwe contributiebedrag wordt vanaf de maand april 2011 maandelijks van uw rekening afgeschreven. U vindt de nieuwe tarieven op de contributiepagina.

We hopen op uw begrip voor deze noodzakelijke aanpassingen.

Namens het bestuur van WVZ,

met vriendelijke groet,

Eric van Straaten
Penningmeester