De nationale miniorendag wordt elk jaar gehouden in Arnhem in samenwerking met de Cios en is bedoeld voor de snelste minioren van heel Nederland van het afgelopen seizoen.De dag is gevuld met een afwisselend programma waarin verschillende aspecten aan bod komen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in de ouderrol, de trainersrol en de rol van de zwemmer.

Van WVZ namen er maar liefst 5 minioren, 5 ouders en 3 trainers deel aan deze bijzondere dag.
Aangezien er voor iedere groep een verschillend programma werd aangeboden zullen we dit nader belichten.

Zwemmer
Op de Miniorendag 2015 hadden we echt hele leuke dingen gedaan. Er waren zo’n 150 kinderen uit heel Nederland. Van WVZ waren Nurlayla, Emma, Jelsie, Abel, Jade en ik uitgenodigd.
We hadden een spel gedaan dat je vragen moest beantwoorden en een waar je niet mocht praten. We hadden ook lijnentikkertje gespeeld en bij het vragen beantwoorden hadden Jade, ik en een paar andere kinderen van een andere club gewonnen van een ander team geel. We gingen ook samen lunchen. Hiervoor kregen we een lunchtasje. Voordat we al deze leuke dingen hadden gedaan, kregen we een T-shirt, een code blauw armbandje, een badmuts, het progammaboekje en een stickertje. In de middag hadden we een soort meet & greet met kampioen Sebastiaan Verschuuren. De meeste van ons kregen een handtekening van hem. En natuurlijk hadden we gezwommen. Dat was ook heel leuk. We hadden de borstcrawl geoefend, met kampioen Nyls Korstanje en trainster Bibi Gulikers.
Groetjes van Amelia

Ouder
Ook wij ouders beleefden een leuke, gezellige en informatieve dag. Na de openingen mochten de ouders, coaches en trainers mee voor hun programma. Op een leuke manier werd door Titus Mennen (bondscoach junioren/jeugd) duidelijk uiteengezet wie welke rol zou moeten innemen. Na de gezamenlijke lunch met de kinderen ging ik met de ouders mee voor het middagprogramma. Een lezing over voeding gaf mij niet heel veel nieuwe inzichten; maar ik had een dergelijke dag al 5 keer eerder meegemaakt. Maar daarna volgende een workshop van Steven Pont. Hij was erg goed in zijn uitleg over beter begrijpen van jonge mensen en het coachen in de ontwikkeling van het kind. Nu ik beter begrijp wat er afspeelt in de hoofdjes van mijn kinderen, is het misschien ook nog een idee om de kinderen op cursus te sturen over beter begrijpen van ouders. We sloten af in het zwembad waar we konden kijken naar de kinderen die een zwemclinic kregen. Met als afsluiting een wedstrijdje tegen Nyls Kostanje. Je kon wel raden wie er gewonnen had……….. Al met al was het een zeer geslaagde dag en gingen we rond half 5 moe en voldaan terug naar huis.

Trainer
Terwijl de kinderen allemaal spelletjes gingen doen werd in de grote sporthal voor ouders en trainers een presentatie gehouden over de rol die je krijgt toebedeeld en hoe je je binnen die rol het beste kan gedragen. Bondscoach Titus Mennen verzorgde deze inspirerende presentatie en dit leidde tot vragen uit het publiek, die dan beantwoord werden of andere reacties uitlokten. Al met al waren de anderhalf uur zo om en waren we weer een stuk wijzer. Na de lunch, die ons veel te snel omging was het tijd om de schoolslag clinic te volgen die gegeven werd door Kees Robbertsen (trainer/coach RTC Drachten). Hij legde de technische aspecten van de schoolslag uit en onderbouwde zijn verhaal met filmmatriaal uit het RTC Eindhoven. Het was een goed en duidelijk verhaal, maar bij minioren zal het wat eenvoudiger moeten worden aangeboden, wil een trainer niet aan zijn doel voorbij schieten. Daar ligt dan de uitdaging om te improviseren. Vervolgens konden we de clinic voor de kinderen bij wonen. Heel leuk om te zien dat de kinderen hier van genoten. De dag werd besloten door een presentatie van Steven Pont, die veel vertelde over hoe het brein van een kind in elkaar steekt en hoe je als ouder en trainer invloed hebt op de ontwikkeling van het kind. Zeer interessant! Om half 5 was het dan voor de kinderen weer tijd om snel op de foto te gaan met de topzwemmers en handtekeningen te verzamelen voordat iedereen op huis aanging.