Op 23 maart 2010 werd de algemene ledenvergadering van WVZ gehouden in het clubhuis “Duik-inn”. Er was een grote opkomst en van vrijwel elke afdeling was er een goede afvaardiging. Traditioneel werd begonnen met een toespraak van de voorzitter. Hierin werd gememoreerd naar de gevolgen van het handelen en vervolgens aftreden van het vorige bestuur en de taken van het huidige “nieuwe” bestuur. Ook werd een dankwoord uitgesproken over de inzet van de vele vrijwilligers, maar ook dat een vereniging als WVZ niet zonder al deze vrijwilligers kan functioneren, hoe klein de bijdrage ook is.

Dit was een mooie overgang naar de huldigingen. Drie in totaal dit jaar!

Allereerst de winnaar van de wisselbeker van vrijwilliger van het jaar: Susan Breugem. Dik verdient na ruim 25 jaar lidmaatschap en inzet als trainer en commissies bij wedstrijdzwemmen en als speler bij waterpolo.

Lid van verdienste is geworden René Lipman. Al 30 jaar lid en al 25 jaar zeer gewaardeerd kaderlid bij Elementair. Daarnaast een vaste waarde in de clubhuis commissie.

Als laatste werd Ric L’Herminez benoemd tot lid van verdienste voor zijn werkzaamheden als secretaris van het algemeen bestuur gedurende de afgelopen 10 jaar.

Vervolgens werden de jaarverslagen van 2009 besproken en daarna de begroting. Bij dit laatste onderwerp volgde enige discussie vanwege afboekingen van de clubkleding en niet ontvangen sponsorbedragen. Daarnaast gaven de achterstallige contributiebetalingen aanleiding tot discussie.

De begroting voor 2010 werd goedgekeurd, behoudens de verzekering dat opleidingen voor elementair kader mogelijk was. Tevens werd voor een contributieverhoging gestemd om de inkomsten in lijn te houden met de noodzakelijke uitgaven.

Na een korte pauze werden de aftredende bestuursleden secretaris Ric L’Herminez en de voorzitter van de wedstrijdzwemcommissie Ton Witkamp bedankt voor hun inzet werden met algemene instemming de volgende bestuursleden benoemd:

· Frank Vieveen als voorzitter, lid algemeen bestuur
· Eric van Straaten als penningmeester, lid algemeen bestuur
· Edwin Bruin als bestuurslid commerciële zaken, lid algemeen bestuur
· Ric l’Herminez als algemeen bestuurslid, lid algemeen bestuur
· Cora Hateboer als algemeen bestuurslid, lid algemeen bestuur
· Ariane Kersten als voorzitter Elementair & Recreatief
· Ferry Theil als voorzitter Waterpolo
· Rob Janssen als voorzitter Wedstrijdzwemmen

Na de rondvraag werd de vergadering gesloten en werd er nog nagepraat onder het genot van een drankje.