Beste WVZ-lid,

Als zwemvereniging hebben wij te maken met stijgende kosten. Per 1 januari j.l. is de badhuur die we dit jaar aan de gemeente moeten betalen verhoogd. In de algemene ledenvergadering die gehouden is op 23 maart 2010 is besloten dat de contributie per 1 april 2010 met 0,75 Euro per maand verhoogd wordt.

Ook de kosten die specifiek door de afdelingen worden gemaakt voor de diverse doeleinden zijn het afgelopen jaar hoger geworden. Om die faciliteiten toch op het vertrouwde hoge niveau aan de zwemmers te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk dat we de opslagcontributie voor onze afdeling ook verhogen met 0,75 Euro per maand voor de wedstrijdsporten en met 0,25 Euro voor elementair en recreatief zwemmen.

In totaal bedraagt de conbributieverhoging dus 1,50 per maand voor de wedstrijdsporten en 1,00 Euro voor elementair en recreatief zwemmen. We zullen deze contributieverhoging per 1 april doorvoeren. Het nieuwe contributiebedrag wordt vanaf de maand april 2010 maandelijks van uw rekening afgeschreven. We hopen op uw begrip voor deze noodzakelijke aanpassingen.

Namens het bestuur van WVZ,

met vriendelijke groet,

Frank Vieveen
Voorzitter