Bij het afscheid van Ton Witkamp op zondag 23 juni, is namens het bestuur van WVZ, onderstaande tekst uitgesproken:

Het bestuur van WVZ heeft besloten om vandaag, 23 juni 2013, Ton Witkamp te benoemen als Lid van Verdienste van WVZ. Ton heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij van grote betekenis is geweest voor de afdeling wedstrijdzwemmen. Ook in roerige tijden was zijn vastberaden inzet van essentiëel belang voor de afdeling en daarmee voor alle wedstrijdzwemmers van WVZ. Zijn kordate optreden op momenten waar het nodig is, is kenmerkend.

Tegelijkertijd siert hem de bescheidenheid, niet noodzakelijk prominent op de voorgrond, wel zorgen dat alles altijd goed geregeld is. Dat ging veel verder dan alleen training geven. Hij heeft bijvoorbeeld enige tijd als voorzitter de kar getrokken en was er altijd wanneer er iets moest worden georganiseerd. Seizoensopeningen, zwemkampen, speciale trainingen en vooral de laatste tijd zijn bijdrage aan de vorming van een enthousiaste groep masters zijn daar de duidelijke voorbeelden van.

Wat we nu zijn en hebben bereikt als WVZ Wedstrijdzwemmen, met een gezonde combinatie van Top- en Breedtesport, was zonder de inzet van Ton niet zo geweest. Namens het bestuur en alle leden: bedankt hiervoor.

20130623 afscheid Ton 9Tevens is als herinnering een ingelijste foto van het voorlaatste zwemkamp overhandigd, met gelukwensen van zijn collega trainers.

 20130623 afscheid Ton 4  

foto’s van het raften met de master ter gelegenheid van het afscheid van Ton staan hier!