Het bestuur heeft de mogelijkheid om tijdens de jaarlijkse ledenvergadering een lid te benoemen tot lid van verdienste. Volgens de reglementen is een lid van verdienste iemand jarenlang en standvastige inzet toont voor de vereniging. Dit jaar is die eer toegekend aan René Lipman!

Hieronder een korte samenvatting van René’s betrokkenheid bij en inzet voor WVZ.

In 1985 is René begonnen binnen WVZ in zwembad Olympus onder leiding van Aad Noordermeer. Zelf zwom hij in die tijd voor zijn zwemvaardigheidsdiploma’s. Al deze jaren is René kaderlid geweest. Inmiddels zijn er trainers en kaderleden binnen de vereniging die nog les van René hebben gehad in het (on)diepe bad.

Hij is een zeer continue factor binnen elementair zwemmen. Zowel op zondagochtend als op vrijdagavond is hij 4 lessen in het water of aan de badrand te vinden. René geeft les in zowel ondiep (badje 1 en 3) als diep (B, zwemvaardigheid 1, 2 en 3). Veelzijdig en overal inzetbaar!

Daarbij zit René ook al jaren in de clubhuiscommissie. In die hoedanigheid is hij regelmatig bij het diplomazwemmen ABC voor het draaien van de bardienst.

Uiteraard wil het bestuur René hierbij alsnog van harte feliciteren met zijn benoeming en hem bedanken voor de alle inzet tot nu toe en in de toekomst.