De wisselbeker wordt jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering toegekend aan een lid of groep van leden wegens bijzondere verdiensten op organisatorisch, instructief, leidinggevend en/of sportief gebied.

Dit jaar is de WVZ wisselbeker uitgereikt aan Susan Breugem-van Bruggen. Zij is bij meerdere afdelingen bekend en al meer dan 25 jaar lid van WVZ. Begonnen met wedstrijdzwemmen is zij eind jaren tachtig doorgestroomd als trainster van de allerjongsten binnen de wedstrijdafdeling. Zij heeft hiervoor ook haar Diploma Zwemtrainer A behaald. Dit heeft ze gedaan tot ze zelf in 1998 moeder werd. Tevens heeft ze al vanaf de beginjaren het secretariaat van de Jeugd In Opleiding tot zich genomen.

Na de geboorte van de tweeling is ze een aantal jaren gestopt maar toen haar oudste dochter Anouk begon met wedstrijdzwemmen heeft ze rond 2006 weer haar vroegere passie van het training geven aan de allerjongsten en de minioren en heeft daarnaast het secretariaat voor deze groep opgepakt. Tevens was ze ondertussen ook zelf actief gaan deelnemen aan waterpolowedstrijden.

Ondanks dat ook zij een druk bestaan heeft, heeft ze het afgelopen jaar ook nog de jeugdcommissie van de wedstrijdzwemafdeling een nieuwe impuls gegeven. Haar motivatie is kinderen het plezier en fijne gevoel van het sporten mee te geven.

Het bestuur wil Susan hierbij alsnog van harte feliciteren met de wisselbeker en haar bedanken voor de alle inzet tot nu toe en in de toekomst.

Susan krijgt de wisselbeker uitgereikt door Frank Vieveen, voorzitter.