De Veur wordt door veel verschillende partijen gebruikt om er te zwemmen. Omdat de programmering naadloos op elkaar aansluit worden deze groepen met elkaar geconfronteerd wat tot vervelende situaties kan leiden.

De gemeente geeft de volgende instructie voor het gebruik van de grote kleedkamers:

– Moeders met kinderen omkleden in de dameskleedkamers
– Vaders met kinderen omkleden in de herenkleedkamer.

Mocht u dit niet prettig vinden, er zijn altijd enkele kleine hokjes open om daarin om te kleden. Wilt u in dat geval niet het hokje bezet houden door uw kleding er te laten hangen?

Ook kan het voorkomen dat op één van de kleedruimtes een briefje hangt met het verzoek om die ruimte te gebruiken voor het omkleden zonder ouders. Dit briefje is dan opgehangen door de betreffende dagleider of trainer. Wij vragen u hier rekening mee te houden. 

Tevens nog een dringend verzoek! De kleedkamers worden in combinate met het zwemwater gehuurd van de gemeente Zoetermeer. Onderdeel van de huurovereenkomst is dat er geen overlast is en dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten. Wij gaan er vanuit dat alle zwemmers zich hier aan houden. 

Alvast bedankt voor de medewerking.