Op zaterdag 31 mei is Aren Verolme, (schoon)vader van Karin en Eric van Straaten, plotseling overleden. Dat trieste bericht heeft ons erg geschokt.

Aren Verolme heeft voor WVZ jarenlang verschillende activiteiten ontplooid. Zo verzorgde hij de puntentelling bij onze wedstrijden en maakte hij voor het WVZ-bestuur verslagen van de sportieve prestaties van de zwemmers. Ook hield hij heel consequent en nauwgezet alle club- en Kringrecords bij.

We zullen de inzet van Aren Verolme voor WVZ, maar zeker ook zijn prettige persoonlijkheid erg missen.

Maar vooral voor de naaste familie is het overlijden van Aren Verolme een grote schok. Wij wensen hen dan ook heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens WedstrijdZwemCommissie en wedstrijdzwemafdeling van WVZ,

Hans Wouters