WVZ is een professionele zwemvereniging, heeft bijna 1100 leden verdeeld over vijf afdelingen en staat zowel qua grootte als prestaties in de top vijf van de Nederlandse zwemverenigingen. Het onderwerp veiligheid is zeer belangrijk binnen onze vereniging. Enige tijd geleden heeft het WVZ bestuur daarom de beleidsmaatregel ingesteld dat al onze vrijwilligers (bestuurs- en commissieleden, trainers, officials en ploegleiders) verplicht in het bezit dienen te zijn van een zogeheten ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG). Met het verplicht stellen van een VOG, met een herhaling om de 3 jaar, hoopt WVZ bij te dragen aan een veilige sportomgeving. Op onze website is het beleid terug te lezen, samen met een set aan gedragsregels.

Groot aantal VOG-aanvragen trekt positieve aandacht Justis
Onlangs heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis) contact opgenomen met onze voorzitter wedstrijdzwemmen, Marco de Bruin. Het grote aantal VOG-aanvragen viel hen, in positieve zin, op. Dit beleid was aanleiding voor een telefonisch interview van de projectleider voorlichting VOG van Justis, Floortje van Ree, met Marco de Bruin. Ook de KNZB en NOC*NSF zijn door Justis van dit interview in kennis gesteld en hebben positief gereageerd.

Er is geen andere sportvereniging in Nederland te vinden die zoveel VOG-aanvragen verenigingsbreed doet. De meeste sportverenigingen vragen veelal alleen een VOG aan voor trainers, terwijl WVZ stelt dat iedereen die in aanraking komt met kinderen hierover dient te beschikken. Dit betekent voor onze vereniging (voor alle 5 zwemdisciplines) dat elke trainer, official, ploegleider, hulpouder, een VOG moet hebben om aan de slag te kunnen/blijven gaan. En vanuit hun voorbeeldfunctie als bestuurs- en commissielid is een VOG ook voor hen verplicht.

VOG-aanvragen verenigingsbreed
Op dit moment zijn er voor Elementair 65, voor Waterpolo 45, voor Wedstrijdzwemmen 105, voor Synchroonzwemmen 25 en voor Schoonspringen 10 VOG’s aangevraagd. De aanvragen worden nauwkeurig bijgehouden door Marco de Bruin, die hiervoor een handige rekentool in Excel heeft gemaakt. Op deze manier kleurt bijv. een hokje rood zodra de 3-jaar geldigheidstermijn is verstreken en het tijd is om een nieuwe VOG-aanvraag te doen. “Want ook al kijken we goed naar het gedrag van een ouder voordat we hem of haar benaderen voor een vrijwilligersklus en doen we een intakegesprek, een periodieke screening door Justis geeft toch net dat beetje meer zekerheid”.

VOG: snel, simpel en duidelijk
Bij de keuze voor het screeningsprofiel heeft WVZ gekeken naar het advies van de KNZB. Ook op de website www.gratisvog.nl stonden veel nuttige tips. “Ik kan me voorstellen dat verenigingen koudwatervrees hebben als het om het invoeren van een Verklaring Omtrent het Gedrag gaat”, zegt Marco. “Maar uiteindelijk is de VOG snel, simpel en duidelijk”.

Met dank aan Floortje van Ree, projectleider VOG bij Justis en Marco de Bruin, voorzitter wedstrijdzwemmen.