Het clubhuis van WVZ staat ter beschikking van leden van WVZ en SG-WZC, primair voor gebruik in verband met activiteiten die in directe relatie staan met WVZ en SG-WZC. Het is een gezellige ruimte die voor vergaderingen, maar zeker ook voor evenementen en feesten gebruikt wordt.

Het is mogelijk dat het clubhuis gehuurd wordt voor activiteiten of evenementen van leden, de kring, de KNZB en andere verenigingen. Het gebruik van het clubhuis is gebonden aan een aantal regels waaraan een ieder die gebruikt maakt van het clubhuis zich aan dient te houden. Deze zijn te vinden bij het huishoudelijk reglement van het clubhuis.

Voor vragen over het gebruik van het clubhuis of voor reserveringen, kunt u terecht bij de clubhuiscommissie via clubhuis@wvz.nl.