Inschrijving bevestiging

Dank u wel voor de inschrijving!

U voltooit het verzoek tot inschrijving door twee handelingen:

  • Door € 10,00 inschrijfgeld over te maken op rekeningnummer NL34INGB0002819489 t.n.v. Zwemvereniging WVZ te Zoetermeer.
  • U ontvangt per email een formulier om WVZ te machtigen de contributie automatisch af te schrijven van uw rekening. Wil u dit formulier uitprinten, uw schriftelijke akkoord geven inclusief uw handtekening en dit getekende formulier sturen naar:
    Zwemvereniging WVZ
    t.a.v. Ledenadministratie
    Machtildahof 8
    2719 AT Zoetermeer

U kunt hier een nieuw lid inschrijven.