Beste zwemmers/ouders,

Afgelopen dagen hadden nog maar enkelen van jullie ingeschreven voor de Zoetermeerse Mijl op 10 september a.s. Nu sloot de inschrijving pas dinsdag 30 augustus, maar het aantal aangemelde zwemmers was zeer laag.

Helaas hebben wij als wedstrijdzwemcommissie en secretariaat daarom moeten besluiten deze wedstrijd te annuleren. Het was een lastig besluit maar onontkoombaar, deels vanwege het zeer geringe aantal aanmeldingen en daarnaast niet onbelangrijk, het achterwege blijven of afzeggen van andere verenigingen waardoor de gezwommen tijden niet geldig zouden zijn.

Ontzettend jammer voor degenen die hier graag hadden willen zwemmen, maar het is niet anders.

Wedstrijdsecretariaat WVZ