Zondag 21 augustus 2016 was het zover, het nieuwe wedstrijdzwemseizoen werd geopend! De voorbereidingen begonnen ‘s ochtends al. Omdat het ‘s ochtends nog erg hard regende en het gras erg nat was, is ervoor gekozen om het buitendeel te verplaatsen naar de gymzaal.

Programma voor deze dag:
• Presentatie Wedstijdzwemcommissie
• Presentatie Trainers
• Presentatie TIM-Fysio
• Sportieve sportmiddag
• Afsluiting BBQ

De eerste zwemmers melden zich rond 13.00 uur bij zwembad de Veur. Met hun sport- en zwemkleding bij zich waren zij klaar voor een gezellig, sportieve middag.

In de sportzaal werden presentaties gegeven over het nieuwe seizoen. De wedstrijdzwemcommissie stelde zich voor aan de zwemmers en ouders. Daarna was er een presentatie van de trainers met een terugblik op de prestaties van vorig jaar. Ook gaven de trainers uitleg over de invulling van het nieuwe seizoen. De aanspreekpunten per groep werden bekend gemaakt. En tot slot vertelde Joppe Maes van TIM-Fysio de do and don’ts wat betreft landtraining en hoe dit komend seizoen vormgegeven gaat worden.

Toen was het tijd voor actie! De zwemmers waren ingedeeld in acht groepen van acht personen. De eerste vier groepen begonnen in het zwembad en de laatste vier groepen op het sportveld. In het zwembad waren drie onderdelen. Aquarobics gegeven door Rens Post, estafette met bootjes, borstcrawl en onderwaterfase. En een oplaaskussen van een hond waar de zwemmers over heen moesten klimmen. Daarna door naar de gymzaal; dit onderdeel bestond ook uit drie delen. Er werd in de eerste zaal hockey gespeeld, in zaal 2 werd trefbal gespeeld en in zaal 3 stond de stormbaan (van 17 meter) klaar.

Na het sportieve gedeelte konden de zwemmers en ouders genieten van een BBQ verzorgt door Kegelhuis de Engel: http://www.kegelhuisdeengel.nl/

Foto kleinHet was een gezellige geslaagde en sportieve middag met ruim 110 aanwezige ouders en zwemmers. Alle hulpouders enorm bedankt!

Bekijk hier het een filmpje van de seizoensopening: