Op trainingskamp gaan met een grote groep brengt vele verantwoordelijkheden met zich mee voor zowel leiding als zwemmers. Van de leiding mag u verwachten dat zij alle mogelijke inzet levert om de zwemmers een zinvol, leerzaam en veilig verblijf op de locatie te geven. Van de zwemmers verwachten wij dat zij zich onthouden van iedere vorm van overlast en dat zij zich tegenover zichzelf, de medereisgenoten en al degenen die zij gaan ontmoeten verantwoordelijk zullen gedragen met respect voor de aard en de gewoonten van het land dat zij bezoeken. Onder meer verwachten wij van hen dat zij zich niet in gevaarlijke situaties begeven waarvan niet kan worden verwacht dat de kampleiding voor de gevolgen daarvan aansprakelijk kan worden gesteld.

Als deelnemer houdt je je aan onderstaande regels. Gebeurt dit niet dan zal de leiding maatregelen nemen. Over alle overige zaken die hier niet genoemd zijn beslist de leiding.

Kampregels:

 • Respecteer elkaar en anderen.
 • Heb respect voor elkaars nachtrust.
 • Blijf van elkaar eigendommen af, tenzij je toestemming hebt van de eigenaar.
 • Als iemand tijdens de training moet afhaken, kleedt hij/zij zich aan en blijft in het zwembad tot de training is afgelopen. Tijdens het wachten mag die persoon een stukje schrijven voor de website.
 • Je hebt op de kamer van een ander zonder toestemming niets te maken.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen, laat dus niets slingeren.
 • Regels zoals die normaal gelden, gelden op kamp zeker.
 • Aan tafel zijn we rustig en netjes.
 • Afval gooi je in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Houd de omgeving schoon en verniel niets.
 • Zonder toestemming van de leiding is het niet toegestaan om het terrein te verlaten

Kamerregels:

 • Zorg dat alle spullen in de kamer heel blijven; gebruik de spullen alleen voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn (gebruik dus bijvoorbeeld het bed NIET als trampoline!)
 • Als er iets kapot gaat, meld je dit aan de leiding.
 • Laat geen afval slingeren, maar gooi het meteen in de prullenbak
 • Zorg dat er voldoende loopruimte in de kamer is
 • Maak onderling goede afspraken over het gebruik van de badkamer
 • Blijf na de door de leiding aangegeven tijd op je kamer
 • ‘s Nachts heeft iedereen zijn rust hard nodig. Je stoort de nachtrust van de anderen dus niet.