Naar aanleiding haar sportprestaties is door het NOC*NSF de Belofte status toegekend aan Claire Verkijk!

Dit betekent dat zij in opdracht van NOC*NSF en het Ministerie van VWS begeleid zal worden door het Olympisch Netwerk Den Haag. De begeleiding van de Belofte status sporters vindt met name plaats via het trainingscentrum waar hij/zij is aangesloten en middels de faciliteiten die het Olympisch Netwerk wordt aangeboden.

Het trainersteam van WVZ wedstrijdzwemmen wil Claire van harte feliciteren met deze status. Als KNZB Talentcentrum zal WVZ Claire verder begeleiden bij haar verdere ontwikkeling. 

foto: Kees-Jan van Overbeeke