Op donderdagavond 12 november heeft  Liesbeth de laatste proeve van bekwaamheid met positief resultaat afgerond. Hierdoor is zij nu gediplomeerd trainer wedstrijdzwemmen niveau 3. 

Liesbeth: van harte gefelicteerd!