De eerste wedstrijden zijn inmiddels al geweest. Er zijn wat veranderingen in de opzet van een aantal wedstrijden. Het betreft dan met name de door de KNZB geïntroduceerde circuits voor swimkick/minioren, minioren/junioren, junioren/jeugd en daarnaast ook de LAC en de competitie.

Swimkick/Minioren, Minioren/Junioren, Junioren/Jeugd circuits
Deze circuits hebben een geheel nieuwe opzet gekregen. Opvallende veranderingen zijn dat er met de Swimkick/Minioren wedstrijd nu een gecombineerde wedstrijd is voor de JIO zwemmers (zwemmen de Swimkick nummers) en de minioren uit de wedstrijdploeg (zwemmen de Minioren nummers). Het al bestaande Minioren/Junioren circuit is uitgebreid zodat nu alle junioren (dus ook meisjes junioren 3 en jongens junioren 3 en 4) kunnen deelnemen. Gebleven zijn de limieten voor de junioren. Ook nieuw is het Junioren/Jeugd circuit. Dit is een wedstrijd met voorrondes en finales op dezelfde dag. Meer informatie over deze circuits en ook de diverse regels en bepalingen kun je vinden op: https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/knzb_circuits/

LAC
Dit jaar willen we met een aantal andere verenigingen de LAC in een circuit zwemmen. Dat betekent dat er een aantal vaste wedstrijden worden aangewezen voor het zwemmen van de LAC afstanden. Op die wedstrijden gaan we ook zorgen voor begeleiding. Dat laatste is ook de reden voor deze wijziging t.o.v. vorig seizoen: toen werd een groot aantal LAC wedstrijden aangeboden, maar was het onmogelijk om voor iedere wedstrijd een coach mee te sturen. Door de beperking van het aantal LAC wedstrijden om uit te kiezen wordt dat wel mogelijk.

Competitie
De belangrijkste wijziging in de verenigingscompetitie is dat de leeftijdsklasse jongens minioren 6 en jonger en meisjes junioren 1 en jonger niet meer mee telt voor het resultaat. In principe doen zwemmers uit die leeftijdsklasse daarom niet mee, behalve wanneer ze nodig zijn in de leeftijdsklasse hoger. Dat is bij ons voor een aantal zwemmers het geval. Daarnaast hebben we een indeling gemaakt voor team 1 en team 2. In principe willen we gedurende de 4 competitierondes niet schuiven, behalve bij een mogelijk laatste finale ronde. De indeling tussen team 1 en 2 is mede afhankelijk van de totale groep zwemmers dat in een leeftijdsklasse beschikbaar is. Omdat de leeftijdsklasse’s per 2 jaargangen zijn, kan het zo uitkomen dat je het ene jaar in team 1 zit en het andere jaar in team 2. Voor team 2 geldt dat het aantal senioren zwemmers wat we hebben groter is dan er daadwerkelijk kunnen zwemmen. We proberen zo veel mogelijk zwemmers deel te laten nemen, maar mogelijk zal er tussen de rondes wat gerouleerd moeten worden.

Limietwedstrijden
Op de WVZ website zal worden aangegeven aan welke limietwedstrijden we als WVZ wedstrijdploeg zullen deelnemen. Bij die wedstrijden zal dan ook begeleiding en coaching worden geregeld. Soms komt het voor dat het nodig is om aan een limietwedstrijd deel te nemen die niet op onze wedstrijdkalender staat. Deelname is dan mogelijk na overleg met je contactpersoon. Coaching of begeleiding is er dan echter niet.

Overige wedstrijden
Voor alle overige wedstrijden geldt: wanneer ze op de wedstrijdkalender op de site staan gepubliceerd zal er voor coaching en begeleiding worden gezorgd.