Het was vanmorgen vroeg verzamelen bij de Veur. Om 07:00 uur moest iedereen met zijn tassen klaar staan om in te laden in de bus. Na een speech van Ton konden de in totaal 76 zwemmers en begeleiders in de bus plaatsnemen. Het vertrek was om 07:50 uur. De reis liep voorspoedig en om 14:30 konden Richard en Eric (de kwartiermakers) de bus welkom heten in Vittel. Na het uitladen van de bus en nadat iedereen zijn kamer had gevonden was er weer een welkomst woord van Ton. Met dank aan een vijftal sponsors (Torcke, DMC, Vijfpuntnul, DLT Media, Sparc Advies en Cocoon Risk) kreeg iedereen een mooi blauw/wit T-shirt uitgereikt en kon de omgeving verkend gaan worden. Karin en Arthur gaven om half vijf een uitleg over het trainingprogramma van de week, waarna om half zes de eerste training van start is gegaan. Voor een indruk: zie de zondag fotopagina.