Zaterdag 22 augustus 2015 was het zover, het nieuwe wedstrijdzwemseizoen werd geopend! De voorbereidingen begonnen al om 10.00 uur. Er werd bij het Burgemeester Hoekstrapark een sportief parcours uitgezet. En de voorbereidingen voor de rest van de dag werden uitgevoerd (catering etc.).

Programma voor deze dag:

  • Presentatie Wedstijdzwemcommissie
  • Presentatie Trainers
  • Sportieve sportmiddag (survival en zwemmen in teamverband)
  • Afsluiting BBQ

De eerste zwemmers melden zich rond 13.00 uur bij zwembad de Veur. Met hun sport- en zwemkleding bij zich waren zij klaar voor een gezellig, sportieve middag.

In de sportzaal werden presentaties gegeven over het nieuwe seizoen. De wedstrijdzwemcommissie stelde zich voor aan de zwemmers en ouders. Daarna was er een presentatie van de trainers met een terugblik op de prestaties van vorig jaar. Ook gaven de trainers uitleg over de invulling van het nieuwe seizoen. De aanspreekpunten per groep werden bekend gemaakt. En tot slot vertelde Karin hoe belangrijk slaap is voor een sporter.

Toen was het tijd voor actie! De zwemmers waren ingedeeld in acht groepen van acht personen. De eerste vier groepen begonnen in het zwembad en de laatste vier groepen op het sportveld. In het zwembad werd er 4×50 en 4×100 meter gezwommen. De groep mocht zelf bepalen wie welke afstand zwom en in welke volgorde. Er moest twee keer vlinderslag, twee keer rugcrawl, twee keer schoolslag en twee keer vrijeslag worden gezwommen. Vervolgens werd er 8×50 meter vrije slag gezwommen. Daarna door naar het sportveld; dit parcours bestond uit 10 onderdelen. Er werd o.a. getijgerd onder een net door, zand verplaatst tot er een grote bak gevuld was, kruiwagenrace om onderdelen te verzamelen, 100 push-ups en 100 sit-ups met de hele groep, spijkers slaan en door de meeste zwemmers als zwaarste onderdeel ervaren; tractorband omduwen.

Na het sportieve gedeelte konden de zwemmers en ouders genieten van een BBQ.

Het was een gezellige geslaagde en sportieve middag met ruim 150 aanwezige ouders en zwemmers.

Met dank aan Euromaster Zevenhuizen, J. van Ingen (straatmaker bedrijf uit Aalsmeer) zorgde voor het zand en de aanhangwagen en de plantsoenendienst van de gemeente Amstelveen, zij hebben de palen, het net (voor het tijgeren), de kruiwagens, grondboren en hamers beschikbaar gesteld.