Beste WVZ-ers,

Als zwemvereniging hebben wij, net als vele anderen, te maken met stijgende kosten.

Zo zal de badhuur die we dit jaar aan de gemeente moeten betalen worden verhoogd. Het WVZ-bestuur heeft met het oog daarop besloten gebruik te maken van de mogelijkheid die in de algemene ledenvergadering is afgesproken om de contributie met 1,00 euro per maand te verhogen.

Ook de kosten die specifiek door onze afdeling worden gemaakt voor de organisatie van trainingen, de deelname aan wedstrijden, de organisatie van trainingskampen, zijn het afgelopen jaar hoger geworden. Om die faciliteiten toch op het vertrouwde hoge niveau aan de zwemmers te kunnen blijven aanbieden, is het noodzakelijk dat we de opslagcontributie voor onze afdeling ook verhogen, en wel met 0,75 euro per maand.

In totaal bedraagt de conbributieverhoging dus 1,75 per maand. We zullen deze contributieverhoging per 1 februari doorvoeren. Het nieuwe contributiebedrag wordt vanaf de maand februari maandelijks van uw rekening afgeschreven. We gaan ervan uit dat een ieder begrip heeft voor deze beslissing.

Met vriendelijke groeten namens de WedstrijdZwemCommissie,

Hans Wouters (voorzitter)