Na een kleine vertraging arriveerde de bus om 17:20 bij het Hostel in Esbjerg. Over de lange reis werd weinig geklaagd.

Om 17:30 werden we door de gastvrouw Elisabeth ontvangen en voorzien van de nodige nuttige informatie die van toepassing is voor ons verblijf (hoe gaan we met elkaar om etc.). In haar verhaal kwam naar voren dat het hotel begin 1900 gebouwd was ten behoeve van een ambachtelijke opleiding. Daarna is heeft het pand een aantal jaren dienst gedaan als zeevaardersopleiding. Vanaf eind jaren zeventig is het pand omgebouwd tot hotel.

Het avondeten bestond uit een buffet waar iedereen van kon smullen en dat dan ook deed. Daarna van 20:00 tot 21:00 een zwemtraining in het zwembad wat 150 meter van het hotel verwijderd is.

Ter afsluiting van de dag werd er weer een spel gespeeld om iedereeen van jong tot oud beter met elkaar kennis te laten maken. Eerst moesten de weekgroepen zeven zinnen opschrijven waar zij van vonden dat deze betrekking hadden op hun groep. Daarna moest de groepsleider acheter een scherm zitten en raden wie van zijn/haar groep een zin voorlas. Hiermee werden dan al weer de eerste punten van de week mee verkregen.

Als afsluiting voor alle ouders kunnen we alvast melden dat de terugreis langer gaat duren dan gepland. De heenreis liep al wat uit , maar volgens de buschauffeur, wordt er terug een uur later vertrokken dan dat de busmaatschappij dacht en gaf de chauffeur aan dat mede hierdoor en het drukkere verkeer op een dioordeweekse dag de terug reis circa twee uur langer kan gaan duren. De voorlopige terugkomsttijd is dan hiermee verschoven naar 01:30 vrijdagmorgen.