Sinds het bezoek van de Mexicaanse topcoach Francisco Rueda in het najaar van 2000 adviseert de KNZB de verenigingen de fitnesstest schoonspringen af te nemen bij schoonspringers, die reeds enige ervaring met schoonspringen hebben en ambitie hebben voor wedstrijdsport.

De test kent acht oefeningen die in elke leeftijdsgroep terugkeren. De oefeningen worden gezien als meetmethode van lichamelijke eigenschappen die essentieel zijn voor wedstrijdgerichte schoonspringers. De oefeningen zijn rechtstreeks van Rueda overgenomen, met kleine veranderingen voor oefening 5 en 6. Bij sommige oefeningen is er sprake van een tijdslimiet. De tijdslimiet is 15 of 20 seconden (zie scorelijst). De oefeningscore die een springer haalt wordt omgezet in een puntenscore (b.v. in leeftijdsgroep 6+7 jaar krijgt een springer voor 130 cm verspringen 3 punten). De maximale puntenscore per oefening is 5, de maximale puntenscore voor de hele test is 8 x 5 = 40 punten. De puntentoekenning is overgenomen van de Mexicaanse test en is dus gebaseerd op Mexicaanse schoonspringers.

De oefeningen zijn:

  • kromming van de tenen
  • opdrukken
  • knipmessen (hoekoefening)
  • rug
  • lenigheid in hoek
  • schouder lenigheid
  • verspringen uit stand
  • sprint (4×10 meter)

De uitslag van de test zegt iets over:

  • De huidige fitness van de schoonspringer; bij opeenvolgende testen kan je meten of een springer beter is geworden op een bepaalde oefening.
  • Het talent van de schoonspringer.

Sommige eigenschappen zijn moeilijk te trainen, b.v. snelheid en sprongkracht. Als iemand dus matig tot zwak scoort op alle onderdelen kan je stellen dat de springer weinig talent heeft (of nog ontzettend veel moet bij trainen). Op basis van de testresultaten kunnen trainers springers bij bepaalde lesgroepen indelen. In 2006 is er in Amersfoort door Wessel Zimmermann een afgeleide test ontwikkeld voor kinderen zonder enige ervaring in het schoonspringen (deelnemers schoolsportcursus). De test is bijna identiek aan de Ruedatest en heeft een eigen omrekentabel van meetwaarde naar talentscore. De tabel in deze almanak (versie juni 2007) is gebaseerd op het testen van 322 Amersfoortse schoolkinderen.

Klik hier voor de fitnesstest