Alle kinderen uit Zoetermeer en die in 2003 geboren zijn, hebben dit jaar twee  sport- en cultuurcheque’s ontvangen van elk 50 Euro. ontvangen. Hiermee krijgen zij dus 100 Euro korting op een jaarabonnement bij een van de deelnemende sport- of cultuurverenigingen. 

Met de cheque stimuleert de gemeente de sport- en cultuurdeelname bij de jeugd en met name bij kinderen van ongeveer 8 jaar. Kennismaken met het verenigingsleven, sport en/of cultuur, deelnemen aan een dagprogramma, zijn belangrijke zaken voor een kind in ontwikkeling. Op deze manier krijgen zij de kans te ontdekken waar hun talenten liggen.

Zwemvereniging WVZ is één van de Zoetermeerse verenigingen die aan dit initiatief meedoet en waar u deze cheque kunt inwisselen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u hiervan melding maken via de ledenadministratie (ledenadministratie@wvz.nl) en uw cheque opsturen naar het volgende adres: Machtildahof 8, 2719 AT te Zoetermeer. Wilt u dan op de cheque de voornaam, achternaam en geboortedatum van uw kind zetten.

Op www.zoetermeer.nl/sport-encultuurcheque is meer informatie te vinden en staat een overzicht van de deelnemende sport- en cultuuraanbieders.