Het huidige seizoen zit er bijna op. Ook dit jaar zijn er veel leszwemmers geslaagd voor hun diploma(‘s), zijn er vele wedstrijden gezwommen, persoonlijke records verbroken en kampioenschappen behaald. WVZ is opgericht om met zwemmen het beste in jezelf naar boven te halen, welke zwemtak het ook is. Om dit mogelijk te maken zijn vele mensen actief, waaronder diverse bestuursleden.

Het besturen van zwemvereniging WVZ gebeurt in eerste plaats door de verschillende commissies van de afdelingen. Overkoepelend is er het algemeen bestuur, bestaande uit onafhankelijke bestuursleden samen met de voorzitters van de afdelingen. In het afgelopen jaar hebben drie bestuursleden vanwege verschillende redenen zich niet herkiesbaar gesteld voor hun functie. Hierdoor is het algemeen bestuur nu beperkt tot een voorzitter, secretaris en penningmeester, het algemene minimum zoals gesteld is in de statuten.

Gezien de veelheid en verscheidenheid aan werkzaamheden in combinatie met de noodzakelijke continuïteit van de vereniging zijn wij heel erg dringend op zoek naar uitbreiding van het algemeen bestuur zodat we het nieuwe seizoen weer in volle sterkte kunnen opereren. Wij zijn met name op zoek naar een vice-voorzitter, een bestuurslid commerciële zaken voor het coördineren van een verenigingsbreed commercieel beleid en een algemeen bestuurslid ter ondersteuning van diverse lopende en beleidsmatige zaken.

Wilt u meehelpen, of wilt u nadere informatie over deze functies, dan kom ik graag met u in contact.

Met sportieve groet,

Frank Vieveen
voorzitter

 

PS: er zijn nog veel meer hulp nodig om alles goed te laten verlopen, zowel incidenteel als bij de commissies. Uw hulp is hard nodig! Kijkt u svp op onze vacature pagina voor een compleet overzicht.