WVZ heeft een clubhuis waar we erg blij mee zijn. Het is een plek waar vergaderingen gehouden worden, waar aan de bar een drankje gedronken kan worden en waar we feesten en bijeenkomsten kunnen organiseren. Het clubhuis is van de vereniging en is bedoeld voor alle leden. Bijna dagelijks wordt het clubhuis gebruikt.

Clubhuiscommissie

Het beheer van het clubhuis is in handen van de clubhuishuiscommissie, een kleine maar hele belangrijke commissie. De clubhuiscommissie heeft bij het bestuur aangegeven dat uitbreiding of anderzins ondersteuning nodig is van enige taken. Deze uitbreiding is noodzakelijk om het clubhuis in goede staat te houden, en om het daar waar nodig te verbeteren.

Gezien de continuiteit van de clubhuiscommissie is uitbreiding van de commissie wenselijk met minimaal 2 personen. De belangrijkste taken van de clubhuiscommissie zijn:

het toezicht houden op het gebruik en verhuur van het clubhuis
uitvoeren van klein onderhoud
in onderling overleg het bijhouden van voorraden en middelen
afstemmen van reguliere schoonmaakwerkzaamheden en de 2 maandelijkse grote schoonmaak 

Periodiek schoonmaken

Tevens zijn we op zoek naar leden die gezamenlijk regulier het clubhuis een kleine schoonmaak willen geven. Dit houdt in het goed afnemen van de tafels, bar en keuken. Schoonmaak van glaswerk, bestek en keukenmateraal indien nodig. Legen van de prullebakken en een mop over de vloer. Als we hier voldoende vrijwilligers voor kunnen vinden, dan is het niet veel werk, en nog gezellig ook, want na gedane arbeid is het leuk om even bij te praten aan de bar.

Alle hulp is welkom, structureel of incidenteel.

Voor meer informatie of als u beschikbaar bent voor één van bovenstaande taken, neemt u dan contact op met de voorzitter.