Op Goede Vrijdag (18 april) zijn de Zoetermeerse zwembaden gesloten. Alle trainingen op deze dag komen daardoor te vervallen. De wedstrijdzwemtraining op vrijdagochtend in Het Hofbad gaat wel door.

Op eerste en tweede Paasdag vervallen alle trainingen en lessen. 

Ook op Koningsdag zaterdag 26 april zijn de Zoetermeerse zwembaden gesloten.

Op Bevrijdingsdag 5 mei, Hemelvaartsdag 29 mei, en de beide Pinksterdagen zal er niet gezwommen worden. Een uitzondering is hier voor wedstrijdzwemmen: op 5 mei gaat de ochtendtraining wel door, de avondtraining vervalt. Met betrekking tot wedstrijdzwemmen op de andere genoemde dagen volgt nog nadere informatie.