Het bestuur van WVZ wenst van harte

alle leden, kaderleden, officials, ouders en supporters 

fijne feestdagen en een gezond en sportief 2015!