Op dinsdag 20 maart 2012 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Het was gezellig druk tijdens de vergadering want veel leden hadden de tijd en moeite genomen om kennis te nemen van het WVZ jaarverslag over het jaar 2011, om te praten over de financiën van de vereniging en om mee te discussiëren over het te voeren beleid in de komende jaren.

Na een kopje koffie of thee die bij de inloop geschonken werd opende Frank Vieveen, voorzitter, de vergadering. Namens het bestuur werden de leden bedankt voor hun aanwezigheid en sprak hij het volgende welkomswoord uit:

Dit is inmiddels alweer de derde ALV die ik voor mag zitten. Voor mij betekent dit dat er vertrouwen is in het bestuur en de dingen die we doen. Vanavond geven wij als gezamenlijk bestuur hier verslag over en kunt u hierover vragen stellen of met ons in discussie gaan over onderwerpen waar u vragen over heeft.

Voordat we daar aan toe komen, wil ik graag enige observaties delen. Zoals gezegd is dit mijn derde jaar in het bestuur. En ik kan zeggen dat elk jaar weer anders is geweest met in elk jaar weer andere uitdagingen en opdrachten. Vaak is er vanuit de afdelingen veel focus is op de dagelijkse dingen, de korte termijn zaken. Met als gevaar dat het lange termijn beleid onderbelicht blijft. Toch kan ik tevreden terugkijken op 2011. Het is een jaar geweest waar we bewust hebben gewerkt aan lange termijn veranderingen. Zoals bij wedstrijdzwemmen die een behoorlijke klus heeft gehad aan het invoeren van de KNZB talentstatus die we hebben. En het opzetten en verbreden van de E&R commissie. Goede zaken, want we moeten open blijven staan voor de ontwikkelingen en niet bang zijn om mee te veranderen als dat nodig is.

Ook hier een observatie van mijn kant. Veranderen binnen een vereniging is vaak lastig. Iedereen is vrijwilliger, en die aansturen en betrokken houden binnen een veranderende omgeving is niet eenvoudig. Dit staat los van de waardering die er is voor al onze vrijwilligers. Ik merk vaak dat het zo eenvoudig is om kritiek te hebben. Maar als je dan vraagt: en wat wil je er dan aan doen, dan is men er opeens niet van of kiest men voor eigen belang. En daarom blijf ik in mijn toespraken herhalen dat WVZ een vereniging is waar we alleen samen en met elkaar deze mooie vereniging kunnen uitbouwen.

We gaan zo meteen terugkijken op 2011. Maar laat ik ook delen waar we als bestuur nu druk mee zijn. Allereerst de verkoop van het Keerpunt. De gemeente wil dit zwembad verkopen met als gevolg dat een groot deel van de waterverdeling tussen de gemeente, verenigingen en andere gebruikers herzien wordt. Het is ons gelukt om alle 14 Zoetermeerse watersportverenigingen op één lijn te krijgen om zo sterker te staan naar de gemeente. We zijn er nog niet helemaal uit, maar het ziet er naar uit de schade erg beperkt blijft. Het is ook goed om te zien dat onze relatie met collega vereniging ZVZ sterker wordt. Naast onze gezamenlijk belang met de waterpolo wordt er ook steeds vaker over andere operationele zaken overleg gevoerd.

Ten tweede over andere verhuurvoorwaarden van de gemeente. De gemeente wil toe naar sleutelhuur. Dit houdt in dat we in combinatie met de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie beleid moeten gaan voeren over veiligheid, risico’s en hulpverlening. Ook hier willen we samen met de andere verenigingen gezamenlijk optrekken.

Wat ik bijzonder waardeer zijn actieve leden die iets zien, een plan maken en vervolgens oppakken. Twee leden van de SG hebben hun plannen gepresenteerd voor het opknappen van het clubhuis. Dit is goedgekeurd, afspraken zijn gemaakt met de gemeente, en binnenkort willen ze gaan beginnen. Met wat hulp van de afdelingen zal het allemaal prima gaan lukken.

Verder ook nog wat zorgen. Het MT heeft een minimale bezetting. Voor de continuïteit is het essentieel dat het bestuur wordt uitgebreid met 2 leden. Met name in het commerciële beleid is de afgelopen jaren weinig gebeurd en weet ik zeker dat we geld laten liggen, geld dat we goed kunnen gebruiken voor extra activiteiten en om de contributies betaalbaar te houden. Mocht u iemand kennen die wij kunnen benaderen voor een plek in het bestuur als vice-voorzitter en bestuurslid commerciële zaken, dan horen wij dat natuurlijk graag.

In 2006 kreeg mijn dochter (toen 5½) bij het diplomazwemmen een briefje in haar hand gedrukt waarop stond dat het WVZ was opgevallen dat ze wel goed kon zwemmen, en of ze niet eens een paar proeflessen wedstrijdzwemmen wilde volgen. Na deze proeflessen was ze erg enthousiast en is zij, en dus eigenlijk “wij” gebleven. In de afgelopen jaren zijn wij onze thuis gaan voelen bij WVZ en daar wil ik graag, met hulp van u allen , verder aan bouwen en de onvermijdelijke veranderingen vormgeven.

20120320 ALV 12Hierna werd de vergadering vervolgd door het in het zonnetje zetten van de volgende personen:

Marian Immerzeel won de Vrijwilligers Wisselbeker voor jarenlange buitengewone inzet voor de wedstrijdzwem afdeling.

Lid van verdienste werden Lydia Gillisse, Marcel Rijsdijk en Els Ruijzenaar voor buitengewone bijdragen aan de activiteiten van WVZ. Alle leden van verdienste werden van harte gefeliciteerd met een speld, een oorkonde en bloemen. 

De voorzitters van de commisies gaven een toelichting op hun jaarverslag van 2011. Het financiële verslag werd toegelicht door penningmeester Eric van Straaten. De financiële positie van de vereniging heeft een goede verbetering laten zien. Het positieve resultaat is door all

Vervolgens werd het bestuur vastgesteld. De volgende wijzigingen in het bestuur zijn tijdens de vergadering vastgesteld:e afdelingen gezamenlijk bereikt door zeer sober en 20120320 ALV 16kritisch om te gaan met de kosten. Dit beleid  zal worden voortgezet in het komende seizoen. De kascommissie heeft het bestuur decharge verleend voor het financiële beleid. De prognose voor 2012 werd besproken waarbij tegelijkertijd een kleine contributieverhoging werd voorgesteld. Hieruit volgde enige discussie waarbij er constructief werd meegedacht over alternatieven om de begroting in te vullen. De begroting met contributieverhoging werd vervolgens  goedgekeurd.

Algemeen Bestuur, MT
– Voorzitter, Frank Vieveen – geen wijziging

– Secretaris, Jos Jansen  – geen wijziging
– Penningmeester, Eric van Straaten – herkozen

Algemeen Bestuur, voorzitters afdelingen
– Elementair, Jan Vaneman – geen wijziging
– Schoonspringen, Arie Bal- herkozen
– Synchroonzwemmen, Mark Swiebel – afgetreden
– Synchroonzwemmen, Miep Griffioen – gekozen
– Waterpolo, Ferry Theil – afgetreden
– Waterpolo, Aukje Coers – gekozen
– Wedstrijdzwemmen, Rob Janssen – geen wijziging

In de rondvraag kwamen nog enige zaken aan bod die door het bestuur verduidelijkt werden. Om 22.20 uur werd de vergadering gesloten.

Het bestuur kijkt terug op een zeer prettige en constructieve vergadering en wil bij deze hun dank uitspreken voor het gestelde vertrouwen zowel voor het afgelopen jaar als voor de komende jaren.