Op dinsdag 19 maart 2013 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Het was gezellig druk tijdens de vergadering want veel leden hadden de tijd en moeite genomen om kennis te nemen van het WVZ jaarverslag over het jaar 2012, om te praten over de financiën van de vereniging en om mee te discussiëren over het te voeren beleid in de komende jaren. 

Na een kopje koffie of thee die bij de inloop geschonken werd opende Frank Vieveen, voorzitter, de vergadering. Namens het bestuur werden de leden bedankt voor hun aanwezigheid en werd een korte openingsspeech uitgesproken. Hierin werd aandacht gegeven aan het feit dat 2012 een goed jaar is geweest met solide beleid en dito financiele resultaten. In het vernieuwde clubhuis is nu goed toeven. Maar bovenal dat WVZ een vereniging wil zijn waar we met een gezamelijke interesse de zwemsport (in welke vorm dan ook ) beoefenen. Ook sprak Frank de wens uit om als vereniging met 5 afdelingen nauwer samen te werken en voor verdere verbreding van het bestuur.

Hierna werd de vergadering vervolgd door het in het zonnetje zetten van de volgende personen:

25 jaar lid waren Gerard vd Kooij, Piet Janssen en Frans van Leeuwen.

Nieuw dit jaar waren de bijzondere vermeldingen. Rob Janssen werd bedankt voor zijn inzet voor de nieuwe organisatie van het wedstrijdzwemmen, zijn inzet voor de website en voor de invoering van de nieuwe verenigingsbrede kledinglijn! De oude en nieuwe clubhuiscommissie werden bedankt voor de afgelopen 20 jaar en voor de verbouwing van het clubhuis!

20130319 ALV 15Yvonne Vaneman won de Vrijwilligers Wisselbeker voor haar inzet voor de ledenadministratie en alle veranderingen die dat de laatste jaren heeft voortgebracht. Daarnaast heeft Yvonne al een lange geschiedenis bij WVZ met het lesgeven bij Elementair en als speelster bij de waterpolo.

Lid van verdienste werd Jan Vaneman, ook voor jarenlange inzet voor WVZ, o.a. als instructeur, voor de diplomacommissie en als voorzitter van de Elementair. Leuk weetje is dat Yvonne en Jan het eerste WVZ huwelijk was en dat Jan vele jaren als keeper bij het eerste team van de waterpolo heren 1 heeft gespeeld.

Daarna de benoeming van wel twee ereleden! Als eerste Karin van Straaten. Haar CV bij WVZ is zo indrukwekkend dat het te veel is om op te noemen. Van zelf wedstrijdzwemmen en waterpolo, naar (hoofd)training geven bij wedstrijdzwemmen met super mooie resultaten. Ook haar persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van de zwemmers is bijzonder. Daarna werd Eric van Straaten benoemd, voor zijn jarenlange inzet als penningmeester van het bestuur en de wedstrijdzwemcommissie. Daarnaast heef Eric zich vanaf het begin ingezet voor de zwemkampen en al meer dan 10 jaar als official bij wedstrijden. Het erelidmaatschap is het echtpaar van Straaten bijzonder gegund!

Het volgende agendapunt was de toelichting van de voorzitters van de commisies op hun jaarverslag van 2012. Achtereenvolgens kwamen Frank Vieveen (bestuur), Jan Vaneman (Elementair), Arie Bal (Schoonspringen), Miep Griffioen (Synchroonzwemmen), Aukje Coers (Waterpolo) en Rob Janssen (Wedstrijdzwemmen) aan het woord.

Het financiële verslag werd toegelicht door penningmeester Eric van Straaten. De financiële positie van de vereniging heeft een goede verbetering laten zien, mede door meer actieve zwemmers, maar nog steeds is het bestuur voorstander van een sober financieel beleid. De aanwezigen gingen akkoord met de financiele verantwoording.

20130319 ALV 16Vervolgens werd het bestuur vastgesteld. Er waren geen wijzigingen.

In de rondvraag kwamen nog enige zaken aan bod die door het bestuur verduidelijkt werden. Om 22.20 uur werd de vergadering gesloten.

Het bestuur kijkt terug op een zeer prettige en constructieve vergadering en wil bij deze hun dank uitspreken voor het gestelde vertrouwen zowel voor het afgelopen jaar als voor de komende jaren.

Na afloop werd er gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.