Geachte leden,

Als zwemvereniging proberen wij het zwemmen zo aantrekkelijk mogelijk te maken en vooral ook te houden voor onze leden. Hiertoe zijn wij altijd zeer kritisch in de te maken kosten en de te heffen contributie. Gelukkig is het aantal leden constant gebleven, maar gelijker tijd zijn een aantal vaste kosten licht gestegen. Om de begroting in balans te houden heeft het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen dinsdag 25 maart 2014 een contributieverhoging voorgelegd. Deze is met algemene stemmen goedgekeurd.

In totaal bedraagt de contributieverhoging EUR 0,40 per maand voor de wedstrijdsporten en EUR 0,33 per maand voor elementair en recreatief zwemmen. We zullen deze contributieverhoging per 1 april 2014 doorvoeren. Het nieuwe contributiebedrag wordt vanaf de maand april 2014 maandelijks van uw rekening afgeschreven. U vindt de nieuwe tarieven op de contributiepagina.

We hopen op uw begrip voor deze noodzakelijke aanpassingen. 

Namens het bestuur van WVZ,

met vriendelijke groet,

Eric van Straaten
Penningmeester